Registrera dig idag - Endast 5 kr/mån i 2 månader.

Registrera dig på Skillfinder.se och och betala endast fem kronor per månad de första två månaderna.

Förnamn och efternamn
E-postadress

När du skickar din registrering får du ett mail med en länk för att verifiera din e-postadress och ett tillfälligt lösenord.
Länken är giltig i 24 timmar.

Skicka

Sven-Erik Hjortgren

Företagsuppgifter
HJOBELE ifo tjänster
Prissättning
900 - 1200 kr/tim

Kontaktuppgifter

Sven-Erik Hjortgren

073-5507220

073-5507220

Skicka e-post

Kompetens

Chef

Organisation
Tillgänglig i
Dalarnas Län
Gävleborgs Län
Örebro Län
Östergötlands Län
Södermanlands Län
Stockholms Län
Uppsala Län
Värmlands Län
Västmanlands Län
Västra Götaland
Beskrivning
Några utgångspunkter i mitt ledarskap

Jag har sedan början av 90-talet varit verksam som chef och ledare i huvudsak inom kommunal socialtjänst. Jag bedömer mig själv ha stor erfarenhet att finnas i en politiskt styrd organisation som har inneburit att vara lyhörd för politiska viljeyttringar men också kunnat definiera tjänstemannaansvaret och blivit säker i de uppdrag som jag haft. För mig är det viktigt som ledare att kunna agera utifrån självständiga bedömningar men också i strategiska frågor skapa gemensamma utgångspunkter utifrån ett ledningsperspektiv och i förlängningen också hos respektive medarbetare.

För mig är det angeläget att finnas med i ett ledande som är transparant och kongruent och att det finns tillit mellan medarbetare. Min erfarenhet är att det pratas ”om” i allt för hög omfattning och ”med” i begränsad omfattning. Jag förutsätter som grundprincip att medarbetare i ledningsgrupper har ett gemensamt åtagande att leda och driva verksamheter och vara överens om tagen.

Det finns många utvecklingsområden inom socialtjänsten och i den kommunala verksamheten i stort. Ett område som blir och är den kommunala förvaltningens största utmaning är att effektivisera och skapa mervärde och även vara i framkant på verksamhetsutveckling och krav att ge kommuninnevånarna bästa möjliga service.

Jag vill bygga på och fortsätta skapa vinnande organisation och en kultur med fantastiska medarbetare som har en hög medvetenhet om sitt uppdrag, som ger energi och bidrar till fantastiska verksamheter.

Som konsult har jag bidragit med mina erfarenheter och kunskap till verksamheten samtidigt som jag är angelägen att lyssna och förstå verksamheters olika önskemål och förutsättningar. När en uppdragsgivare anlitar mig som konsult är jag angelägen att göra det bästa möjliga av varje uppdrag. Jag värnar om enskilda medarbetares kunnande och värnar om uppdraget i kvalité och effektivitet med en tydlig samstämmighet med uppdragsgivare och i ledningssammanhang. En viktig del i mitt arbete är att skapa goda arbetsrelationer i arbetsgrupper och värnar om transparanta och tillitsfulla sammanhang. För mig är det

Sammanfattningsvis vill jag peka på några viktiga utgångspunkter i mitt ledarskap,
Utveckla en sund och frisk medarbetarkultur.
Utmana verksamheter att effektivisera och säkra god kvalité och service
Mana till stolthet och engagemang för sitt arbete
Utmana utveckling och modernisering av kommunal verksamhet vilket ett stort område är digitalisering och många steg in i den datoriserade/robotiserade utvecklingen.
Ange tonen utifrån ett hållbart perspektiv och alltid skapa bästa möjliga.
Tillgänglighet
Dokument
Referenser
2018: mailto:alexis.ljungkvist@norrahisingen.goteborg.se

Enhetschef inom individ och familjeomsorgen myndighetsutövning barn och familj Utvecklingskonsult inom behandlingsverksamhet barn och familj

2017: Lotta Hjoberg Socialchef Mariestads kommun Sektor stöd och omsorg Kyrkogatan 2 SE-542 86 Mariestad T

Enhetschef inim individ och familjeomsorg myndighetsutövning, utvecklingskonsult inom sektor stöd och omsorg med fokus på styrdokument och chefsutveckling. Organisationsförändring inom Försörjningsstöd och arbetsmarknadsverksamheter.