Registrera dig idag - Endast 5 kr/mån i 2 månader.

Registrera dig på Skillfinder.se och och betala endast fem kronor per månad de första två månaderna.

Förnamn och efternamn
E-postadress

När du skickar din registrering får du ett mail med en länk för att verifiera din e-postadress och ett tillfälligt lösenord.
Länken är giltig i 24 timmar.

Skicka

Användarvillkor

2016-05-31

Godkännande av villkor

Genom att du har fått tillgång till och använder den här webbsajten godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte godkänner någon del av dessa användarvillkor ska du inte använda den här sajten. Genom den här tjänsten kan du marknadsföra dina professionella kunskaper och tjänster. Du får kontakt med andra företag som är intresserade av att samarbeta med dig. Du får också möjlighet att prenumerera på information och nyheter samt material som intresserar dig. Om du vill ändra på din användarprofil eller avbryta prenumerationen vid någon tidpunkt kan detta göras via denna tjänst på support@skillfinder.se. Användarvillkoren kan komma att ändras genom att detta anslag uppdateras. Detta sker utan avisering till dig. Du bör därför besöka den här sidan med jämna mellanrum för att läsa igenom aktuella användarvillkor.

 

 

Samtycke

Genom att du registrerar dig på någon av Skillfinder Sverige ABs webbplatser, fortsätter att använda våra tjänster eller besöker våra webbplatser, eller via annan kommunikationskanal registrerar eller överför dina personuppgifter till Skillfinder Sverige AB, godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet häri. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster. Observera att villkoren i integritetspolicyn kan för var tid komma att ändras. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med förändringarna.

Om annonser och marknadsföring


Vårt mål är att skapa annonser, marknadsföring och annat kommersiellt eller sponsrat innehåll som är av värde för Skillfinder Sverige AB och/eller våra medlemmar på sajten. För att hjälpa oss åstadkomma detta ger du ditt medgivande till följande när du registrerar dig på skillfinder.se

  1. Du ger oss ditt tillstånd att använda ditt namn, din profilbild, ditt innehåll och din information i marknadsföringssyfte.
  2. Vi ger inte ditt innehåll eller dina uppgifter till externa annonsörer utan ditt medgivande.

Tillägg

  1. Vi kommer att meddela dig när vi genomför väsentliga ändringar i våra villkor.
  2. Om du fortsätter att använda Skillfinder-tjänsterna efter att ändringar gjorts i våra villkor, policyer eller riktlinjer, innebär det att du godkänner de ändrade villkoren, policyerna eller riktlinjerna.

 

Skillfinder.se är en öppen sajt vilket betyder att vem som helst har tillgång att ta del av och se din profil och den information du lagt upp. Skillfinder AB tar inte ansvar för vad besökare på sajten gör med din information som är synlig i din profil.

 

Hur kontaktar man oss

Den här sajten kontrolleras och drivs av Skillfinder Sverige AB Stockholm.

Skicka synpunkter till support@skillfinder.se

Registrering

För att få tillgång till den här sajten eller de tjänster som den erbjuder behöver du registrera dig. Ett villkor för att få använda den här sajten är att alla uppgifter som du anger är riktiga, aktuella och fullständiga. Om vi har anledning att tro att uppgifterna inte är riktiga, aktuella eller fullständiga har vi rätt att vägra dig tillgång till sajten eller dess tjänster samt att avsluta eller stänga av ditt konto.

Sekretesspolicy

I dagsläget använder vi inte cookies.

Skillfinder samlar följande uppgifter:

  • Traditionella kontaktuppgifter såsom postadresser, telefon- och faxnummer. Internetkontaktuppgifter såsom e-postadresser.
  • Uppgifter om besökarens datasystem såsom typ av webbläsare, IP-adress och operativsystem.
  • Antal besökta webbsidor, dataströmmar och andra navigeringsuppgifter.
  • Icke-finansiella identifieringsuppgifter såsom användarnamn och lösenordskombinationer.

Detta är statistiska data om våra användares sökningsaktiviteter och mönster och kan inte användas för att identifiera enskilda individer. Med den här informationen får vi en bättre bild och uppfattning av hur sajten används och vilken typ av innehåll som intresserar vår sajts besökare mest. Dessa uppgifter ger oss dessutom möjlighet att meddela våra besökare om uppdateringar och att kontakta dem med information.

Information, varumärken och upphovsrätt

Den här sajten och allt material, nyheter och information infört av Skillfinder Sverige AB på den här sajten skyddas av upphovsrätt, patent, trade secrets eller andra äganderätter. Några av de figurer, logotyper eller andra bilder som införts av Skillfinder Sverige AB på den här sajten skyddas också som registrerade eller oregistrerade varumärken eller varumärkesnamn som ägs av Skillfinder Sverige AB, Skillfinder Sverige AB:s kunder eller andra. 

Din rätt att använda uppgifter

Din rätt att använda den här sajten och all information eller annat innehåll som finns på den omfattas av dessa användarvillkor. Förändring av eller användning av uppgifter eller annat innehåll på den här sajten för andra syften än vad som tillåts enligt Skillfinders användarvillkor kan visa sig strida mot till exempel upphovsrättslagstiftningen och/eller lagen om skydd av varumärken och är förbjuden. Du har tillgång till och rätt att använda informationen och allt annat innehåll som finns på den här sajten för icke kommersiellt och personligt bruk endast på en enda dator. Information och annat innehåll på den här sajten kan inte kopieras, reproduceras, återpubliceras, skickas, distribueras eller användas på annat sätt om inte Skillfinder Sverige AB utfärdat speciellt tillstånd för detta. All sådan användning måste följa upphovsrättslagstiftningen och andra äganderättsförhållanden. Användning eller överföring av information till andra webbsajter eller nätverksbaserade datormiljöer är förbjuden om inte speciellt tillstånd utfärdats av Skillfinder Sverige AB. Dessutom är de kompilering, bakåtkompilering, uppackning eller att på annat sätt degradera koder som används i mjukvarorna på den här sajten till läsbar form, med syfte att undersöka sådan mjukvarans uppbyggnad och/eller kopiera eller skapa andra produkter baserade (helt eller delvis) på sådan mjukvara förbjuden.

Friskrivning och ansvarsbegränsning

Information och allt annat innehåll som visas på den här sajten är endast avsett för informationsspridning. Trots att alla åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen på den här webbsajten är korrekt erbjuder Skillfinder Sverige AB informationen “i befintligt skick” och friskriver sig från allt ansvar eller garantiutfästelser beträffande den här webbsajtens användningsområden eller dess lämplighet för ett speciellt ändamål. Du godkänner att all användning av informationen och den här webbsajten sker på egen risk, att du tar fullt ansvar för de kostnader som uppstår i samband med användning av den här webbsajten och att Skillfinder Sverige AB inte är ansvarigt för några som helst direkta, oavsiktliga, indirekta skador eller följdskador som uppstår på grund av att du har tillgång till information eller använder information eller mjukvara som tillhandahålls på den här webbsajten. Information och åsikter som återfinns på den här webbsajten eller uppgifter som skickats till dig kan vara uppgifter från tredje man som denne i sin tur har gett till Skillfinder Sverige AB. Skillfinder Sverige AB varken övervakar eller går igenom innehållet i uppgifterna och Skillfinder Sverige AB är inte ansvarigt för innehållet i uppgifterna. All användning av uppgifterna sker på egen risk och omfattas av friskrivning och ansvarsbegränsningen som beskrivs ovan. Skillfinder Sverige AB förbehåller sig rätten att ta bort information, material eller liknande som inte överensstämmer med Skillfinder Sveriges värderingar eller policys.

Systemmissbruk

Utan begränsningar godkänner du att inte skicka, skapa eller svara på så kallade "mailbombs" (dvs massutskick av e-brev till många mottagare eller att med ont uppsåt skicka många filer eller meddelanden till en och samma person) eller medverka till ”spamming” (dvs skicka icke begärd kommunikation för marknadsföring eller andra ändamål) eller göra något annat som kan skada verksamheten på den här sajten för andra personer.

Säkerhet

Lösenord som används på den här sajten är enbart avsedda för personligt bruk. Du är ansvarig för ditt lösenords säkerhet. Skillfinder Sverige AB har rätt att övervaka ditt lösenord och att enligt eget gottfinnande begära att du ändrar det. Om du använder ett lösenord som Skillfinder Sverige AB finner vara osäkert, har Skillfinder Sverige AB rätt att begära att detta ändras och/eller att avsluta ditt konto. Det är förbjudet att använda information, tjänster eller faciliteter som tillhandahålls i samband med den här sajten med syfte att äventyra säkerheten eller manipulera systemresurser och/eller konton.

Undersökningar

Skillfinder Sverige AB förbehåller sig rätten att undersöka misstänkta överträdelser av dessa användarvillkor och kan stänga av alla användare vars uppträdande eller inlägg står under utredning och kan utan förvarning ta bort sådana uppgifter och allt annat innehåll från sina servrar som företaget bedömer vara olämpligt.

Skillfinder Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta, hela eller delar av den här sajten och/eller alla typer av mjukvara, faciliteter och tjänster på den här sajten, med eller utan förvarning, och/eller upprätta generella riktlinjer och begränsningar för deras användningsområden, tillfälligt eller permanent.

Andra sajter

Den här sajten kan erbjuda dig länkar till andra sajter på Internet. Dessa sajter står inte under Skillfinder Sverige AB kontroll och du uppmanas att vara medveten om att Skillfinder Sverige AB inte är ansvarigt för att dessa sajters innehåll är korrekt, lämpligt, följer upphovsrättslagstiftning eller annan lagstiftning eller är felaktigt på något annat sätt. Du ansvarar själv för hur och till vilka länkar du vill öppna. Länkarna innebär inte att Skillfinder Sverige AB godkänner dessa sajter eller har något som helst samröre med de driftsansvariga för dessa.

Uppsägning

Medlemskapet är löpande till dess du säger upp det. När du vill säga upp ditt medlemskap eller låta det bli vilande, gör du det på din profilsida och klickar i rutan för avslut/vilande och medlemskapet upphör/blir vilande omedelbart och betalningen upphör. Inget krångel med uppsägningstider. Lätt att bli medlem enkelt att gå ur.

Behörighetsregler

Dessa användarvillkor ska styras, tolkas och upprätthållas i enlighet med svensk lagstiftning.

Dessa användarvillkor uppdaterades senast den 7 mars 2017.

System Admin
admin@admin.admin